Vertrouwenscontactpersoon

Ook dit studiejaar zal Tess Trommel de functie van vertrouwenscontactpersoon vervullen. 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt contribuanten de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag te praten. De VCP geeft de mogelijkheid te praten met iemand die niet direct te maken heeft met het Bestuur, commissies of de Raad van Advies.

De VCP gaat in gesprek en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met diens hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. 

Tess is te bereiken via: vertrouwenscontactpersoon@stichting-art.nl