Departementsassessor

 

Dit jaar vervult geschiedenisstudent Matthias Lukkes de functie van departementsassessor voor het departement geschiedenis/kunstgeschiedenis.

De departementsassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt. Dit doet de departementsassessor door regelmatig jullie tevredenheid te peilen over het onderwijs zelf en hoe dit is georganiseerd. Een departementsassessor is dus voor alle (kunst)geschiedenisstudenten de link naar het departementsbestuur. 
Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je met Matthias contact opnemen via gkg_departementsassessor.gw@uu.nl.