DUB (Digitaal Universiteitsblad) is deze maand gestart met de zoektocht naar de campuscolumnist 2016. De winnaar ontvangt het Erik Hardeman stipendium van 1000 euro.

De campuscolumnist houdt de universiteit een spiegel voor en krijgt elke twee weken een vaste plek op de site van DUB. De inhoud is vrij, maar de teksten moeten wel een relatie met het universitaire leven of de universiteitsstad Utrecht hebben.

Het kunnen bespiegelingen zijn vanuit de collegebanken of avonturen van een studentenhuis, maar de column kan ook gaan over de publicatiedruk van een onderzoeker of de worsteling met de bureaucratie binnen een opleiding.

De jury heeft elk jaar zijn eigen criteria. Deze jury wil een onverwachte blik, een zin die blijft hangen en een prikkelende uitsmijter. Ook zou de campuscolumnist over de grenzen van het eigen het eigen wereldje heen moeten kijken en oog moet hebben voor de actualiteit. Van de campuscolumnist verwacht de jury een eigen stijl.

Heb je een zetje in de rug nodig? Of wil je weten of je een column kunt schrijven. DUB organiseert op donderdag 12 november van 13 tot 16 uur een gratis workshop Columns schrijven. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar dubredactie@uu.nl

Alle studenten en medewerkers die op 1 januari 2016 aan de Universiteit Utrecht verbonden zijn, kunnen meedoen. Ook voor studenten die in de loop van 2016 afstuderen, staat deelname vrij.

Om mee te dingen naar de titel van campuscolumnist van de UU moet je twee columns insturen. De columns moeten het universitaire leven op een verrassende manier belichten en mogen niet langer zijn dan 400 woorden. Stuur de columns vóór 1 december naar m.j.agterberg@uu.nl onder vermelding van ‘Campuscolumnist’.