De Janivo Stichting is een particulier vermogensfonds dat sinds 1979 financiële steun biedt aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.
De laatste jaren richt de stichting zich volledig op projecten in Nederland voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 30 jaar. Deze projecten dienen bij te dragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.janivostichting.nl.
Het bestuur van de Janivo Stichting besluit over de toekenning van donaties aan projecten. Jaarlijks is daarvoor een budget van circa € 1,5 miljoen beschikbaar. De stichting beschikt over een bureau dat verantwoordelijk is voor de werving, beoordeling, monitoring en evaluatie van projecten.
Wegens het vertrek van één van onze medewerkers is de Janivo Stichting op zoek naar een (Junior) Adviseur Kunst (0,4 fte)
De Adviseur Kunst M/V is primair verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van de kunsten. Vanwege de relatie van de stichting met Museum De Pont in Tilburg (beeldende kunst) en Museum Huis Marseille in Amsterdam (fotokunst) richt de Janivo Stichting zich vooral op de podiumkunsten.
Taken zijn onder meer:
 het nader profileren van de Janivo Stichting in het culturele veld
 het beoordelen, monitoren en evalueren van projecten
 het adviseren van directie en bestuur ten aanzien van het donatiebeleid
 het ontwikkelen en onderhouden van een relevant netwerk
Vanwege de beperkte omvang van het bureau wordt van de Adviseur Kunst tevens inzetbaarheid verwacht op andere taken, met name de projectadministratie. De standplaats is Zeist maar het werk vergt regelmatig reizen voor het bezoeken van organisaties, projecten en uitvoeringen.
Gevraagde kennis en competenties zijn:
 een afgeronde, relevante academische opleiding
 sterke affiniteit met en actuele kennis van de kunstensector, met name de podiumkunsten
 een sterk analytisch vermogen en tenminste elementair financieel inzicht
 sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 affiniteit met digitale communicatie en ervaring met het beheer van databases
 een ondernemende en flexibele opstelling binnen een klein team van 3 personen
 betrokkenheid bij het werk en het werkveld buiten kantooruren
De functie betreft in beginsel 0,4 FTE (16 uur). De werktijden kunnen in overleg worden bepaald. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een periode van 6 maanden, met een proeftijd van 1 maand en perspectief op een vaste aanstelling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Rijnders, directeur: eric.rijnders@janivo.nl, 06-20419231. Sollicitatiebrieven met CV en foto (ovv ‘sollicitatie’) kunnen tot 1 maart 2017 worden gestuurd naar de Janivo Stichting, Postbus 544, 3700 AM Zeist, info@janivo.nl.