Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport zijn opzoek naar studenten die interesse of ervaring hebben in stages voor onze focusgroepen. Graag zou de stichting in gesprek gaan met studenten hoe deze stages ervaren, wat ze van de begeleiding vinden, of waarom er gekozen is om wel of niet stage te lopen.
Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport doet dit als onderdeel van hun onderzoek. Stichting OER is een onafhankelijke, door studenten gerunde organisatie, die ieder jaar onderzoek doet naar de kwaliteit van onderwijs. Dit jaar zal dit gaan over stagebegeleiding tijdens de bachelorfase en de vormgeving hiervan. Aan het eind van het jaar presenteert de stichting een rapport hierover met adviezen voor de Universiteit Utrecht.

Om 15:00 op 20 oktober een focusgroep met studenten die geen stage hebben gelopen, maar hier wel interesse in hebben.
Op 2 november om 14:00 een focusgroep voor studenten die WEL stage hebben gelopen en met ervaringen met de stage en begeleiding willen delen.

Een focusgroep zal ongeveer 1 uur duren, en zal plaatsvinden in Universiteitsbibliotheek de Uithof in zaal m.7. Aanmelden kan via onderstaande links:

Focusgroep 20 okt: https://goo.gl/forms/5X8uN8OXQjqBAmfZ2

Focusgroept 2 nov: https://goo.gl/forms/cHJ6A7iEDpJJRJ9p2

Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport | Onafhankelijke door studenten gerunde organisatie | Onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht | Achter Sint Pieter 25 | 3512 HR Utrecht | Kamer W2.06 | info@stichting-oer.nl | www.stichting-oer.nl