De stichting Ragweek Utrecht organiseert ook dit jaar weer de jaarlijks terugkomende Ragweek. Deze week, waarin studenten zich inzetten voor twee goede doelen, is in het leven geroepen om studenten stil te laten staan bij het feit dat zij een bevoorrechte positie hebben. Er zijn immers talloze mensen op de wereld die niet de kans zullen krijgen om te studeren en een leuk studentenleven te hebben. Met deze week hopen wij dan ook de sociale betrokkenheid onder studenten te vergroten.

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke inzet van de studie-, studenten-, en studentensportverenigingen van Utrecht. Tijdens de Ragweek Utrecht zullen zij activiteiten organiseren en de opbrengst daarvan wordt gedoneerd aan twee, nog vast te stellen, goede doelen.

Om de Ragweek dit jaar tot een nog groter succes te maken zijn we op zoek naar studenten die zich hier voor in willen zetten. We zoeken studenten voor de promo-, sponsoring- en activiteitencommissie.

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 10 juni een korte motivatie en je cv naar: info@ragweekutrecht.nl