In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd ontwikkelde men grote belangstelling voor de geschiedenis. Vorstenhuizen, staten en steden gingen naarstig op zoek naar een, al dan niet gefingeerd, glorieus verleden. Ouderdom gold als argument om aanspraak te maken op privileges en grondgebieden. Het was de taak van de literatuur en kunst om vervolgens deze lokale geschiedenis te verbeelden. Hoe ging deze toe-eigening van het verleden precies in zijn werk?

Tijdens deze bijeenkomst presenteren Karl Enenkel en Koen Ottenheym de resultaten van hun onderzoeksproject The Quest for an Appropriate Past, onderdeel van het KNAW-programma Over Grenzen, en presenteren ze hun boek Oudheid als ambitie.

Datum & tijd: 16 juni 2017, van 18.00 tot 20.00 uur
Plaats: Tempelzaal, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden
Meer informatie: Website KNAW

 

Met:
·         Karl Enenkel, hoogleraar Middeleeuws en Vroegmodern Latijn, Universiteit van Münster – De zoektocht naar een passend verleden: Erasmus en andere humanisten
·         Koen Ottenheym, hoogleraar architectuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht – De bestudering van de Klassieke Oudheid en het vruchtbare misverstand in de Renaissance
·         David Rijser, universitair docent Latijnse taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam; NRC – Openbare boekbespreking Oudheid als ambitie