ONGEkUNSTELD –  is een denkplek waar aan de hand van kunst wordt gereflecteerd op mens en samenleving. Iedereen die nieuwsgierig is kan zich aansluiten bij de communiteit en zich ontpoppen tot een scherpe en kritische geest. Als schrijver bij ONGEkUNSTELD kan je – in ruil voor een artikel voor de website – boeken en perskaarten aanvragen voor concerten, musea, theatervoorstellingen, festivals en exposities. Ieder artikel wordt voor publicatie voorzien van feedback door de eindredactie. De beginnende schrijver wordt op weg geholpen, de meer gevorderde auteur krijgt feedback op eigen niveau. Bovendien wordt elk artikel van een unieke afbeelding voorzien door een van onze beeldmakers.

Elke eerste woensdag van de maand houdt ONGEkUNSTELD een café, roulerend in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Tijdens dit café delen we de kunstagenda mede, blikken we terug op de geschreven artikelen en de gevormde beelden en bediscussiëren we opgebrachte onderwerpen zoals de Kanttekening, boeken over vluchtelingen, geweld in media en cultuur, de grens tussen kunst en design, gender- en machtsissues, eendagsvliegen etc.

De eerst volgende bijeenkomst zal in Amsterdam op woensdagavond 5 oktober om 20:00 in Café de Richel. De daarop volgende is woensdagavond 2 november in Utrecht om 20:00 in Café de Morgenster. Iedereen is daar van harte welkom.