Het NIKI organiseert deze zomer voor BA en MA studenten een interuniversitaire zomercursus in Florence over het veelzijdig genie Leonardo da Vinci.

Op vrijdag 12 mei 2017 is een introductiecollege in Utrecht. De zomercursus vindt plaats op het NIKI van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 1 september (kosten logies: 10 euro p.p.p.n).

In deze cursus wordt Leonardo’s werkwijze als tekenaar en schilder bestudeerd tegen de achtergrond van de traditionele Florentijnse werkplaatspraktijken en de regels die hij ten aanzien van de teken- en schilderkunst heeft geschreven.  De aandacht is daarbij gericht op het beantwoorden van de volgende vragen: hoe verhoudt zijn kunstpraktijk zich tot die van zijn tijdgenoten in Florence en Milaan; hoe verhouden zijn denkbeelden omtrent de schilderkunst zich tot de Italiaanse schilderkunst en zijn eigen praktijk als tekenaar en schilder en hoe succesvol was hij als leermeester. Begeleiding: Prof.dr. Michael W. Kwakkelstein.

Studenten dienen voorafgaand aan de cursus toestemming voor deelname te vragen aan de eigen studie-coördinator evenals te overleggen over de hoogte van toekenning van studiepunten in ECTS voor de eigen opleiding. Studenten wordt geadviseerd bij hun eigen universiteit na te gaan in hoeverre het mogelijk is een beurs aan te vragen. Aanmeldingen voorzien van een overzicht van behaalde studieresultaten en motivatie vóór 1 mei 2017 richten aan: kwakkelstein@nikiflorence.org

 

Voor meer informatie, ga naar: http://www.niki-florence.org/studenten-en-afgestudeerden/cursussen/leonardo/