Op woensdag 4 mei 2016 organiseert Studievereniging Hucbald, een herdenkingsconcert in deJacobikerk. Wij zullen hier met een 150-koppig koor en orkest, vrijwel geheel bestaand uit studenten uit alle disciplines, het grootse Messa da Requiemvan Giuseppe Verdi uitvoeren. Het concert zal om 21.00 uur aanvangen, de deuren zijn vanaf 20.15 uur geopend. Jullie kunnen dus meteen vanaf de dodenherdenking op het Domplein, naar de Jacobikerk lopen. De kerk bevindt zich aan de Sint Jacobsstraat 171 te Utrecht.

Dit concert is het resultaat van het jaarlijks georganiseerde koorproject van de studievereniging, dat in januari al van start ging. Graag willen we jullie uitnodigen om dit concert bij te wonen! De entree voor dit concert is gratis, er vindt na afloop een collecte plaats. De ervaring leert dat de kerk erg snel vol zit: wij raden je dan ook aan om tijdig aanwezig te zijn!