Graag uw aandacht voor het volgende:

De Faculteitsraad Geesteswetenschappen is op zoek naar twaalf nieuwe
studentleden voor volgend collegejaar! Ben jij degene die zorgt voor
die extra werkplekken in de UBB, wil jij de invoering van matching in
de gaten houden of vind je het leuk om een jaar lang een ‘kijkje in de
keuken’ van de faculteit te nemen?

Voor meer informatie over onze verwachtingen en de sollicitatieprocedure mail naar studentengeleding.gw@uu.nl.