Everard van Weede

‘Het lijkt zowaar ‘ hip’ te worden: ‘digitaal vasten’ als ik me niet vergis zijn Ana Nooshin en andere influencers dat nu ook aan het doen of althans hebben ze het wel eens gedaan. Ondergetekende probeert dat ook al een poos het gaat -met vallen en opstaan- maar de vruchten kan ik nu al plukken. Hoe fijn is het – zeker voor ons kunstgeschiedenisstudenten- om door de stad te wandelen, kijkend naar de gevels, de traveeën en kunstwerken, zonder gestoord te worden door je scherm. Verder helpt het je ook beter te studeren, je meer te focussen en elk moment voller te beleven. Je kan met jezelf en eventueel met huisgenoten afspreken om je ‘zakvriend’ gedurende je studietijd in een keukenkastje te bewaren, heb je pauze dan kan je er even een paar minuten op kijken en je vrienden laten weten dat je hen ook schermloze tijden wenst!’