Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome brengt u graag op de hoogte van een aantal cursussen in Rome met een naderende deadline. Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Al ruim honderd jaar staat het KNIR voor hoogstaand onderzoek en interdisciplinair onderwijs in de geesteswetenschappen, waarbij het een brugfunctie vervult tussen de Nederlandse universiteiten en de academische wereld in Italië. Het Instituut organiseert cursussen voor studenten van alle niveaus en opleidingen, en het stelt beurzen en onderdak in Rome ter beschikking aan excellente studenten en onderzoekers in verschillende disciplines. Met de eigen statige villa, de unieke bibliotheekcollectie en een rijk programma van congressen, lezingen en culturele activiteiten biedt het KNIR dé wetenschappelijke toegang tot de Eeuwige Stad waar Nederlandse studenten en onderzoekers zich kunnen laven aan grensoverschrijdende perspectieven. Voor meer informatie over het instituut, de beurzen en de verschillende onderzoeksprojecten, zie http://www.knir.it. Voor een volledig overzicht van alle cursussen op het KNIR, klik hier. Aanmelden voor de cursussen kan via de website.

Masterclass The Quest for an Appropriate Past (19-30 May 2016)

http://www.knir.it/en/masterclass-the-quest-for-an-appropriate-past

Deadline for applications: 15 January 2016

The Masterclass is a joint initiative of KNAW, the Royal Netherlands Institute in Rome (KNIR), and OSK. It is hosted at the Royal Netherlands Institute in Rome (19 – 30 May 2016), and comprises on-site visits in Rome and excursions to other locations. Participants are expected to attend a preparatory meeting in Utrecht in February 2016 and to submit final essay by 30 June 2016. This masterclass aims to unite scholars from different disciplines in order to map out the various strategies used in the period c.1400–1700 to construct an appropriate past in art, architecture and literature, and to examine how this past was used in the creation of ‘national’ or local identities in Europe. The historical eras used in such constructions could be rather diverse. Sometimes passages or episodes from classical historical writings were quoted and integrated into early modern national or local history, such as the tales of the Trojans who had left their destroyed city to become the founders of various peoples, cities or noble families all over Europe. In the construction of national histories, local tribes mentioned in classical texts sometimes played a central role as true and antique ancestors, like the Batavians in the northern Low Countries, the Goths in Sweden, or the Sarmatians in Poland. Historical myths and claims from Late Antiquity and the early Middle Ages (c.400–1100) also were used in these constructions of local history, with references, for example, to knighthood, chivalry, and the crusades. Sources were not only classical writers but also medieval chronicles (in both Latin and the vernacular languages), minstrels’ lyrics, (true and false) inscriptions and archaeological findings, and, above all, ruins and other architectural remains that the early modern intellectuals interpreted in a creative way.

In Rome we will visit and study iconic buildings from the classical period up to the reign of Constantine (among which the palace complex at the Palatine hill, and the Ara Pacis). Subsequently we will visit and study the world and libraries of the humanists, scientists and patrons in the arts and architecture of the 15th and 16th centuries, in which there was special attention for the reception of classical sources (among which the Palazzo della Cancelleria and the church of SS Nereo e Achilleo). Furthermore we will plan a 2 day visit to another important humanist center: Naples and surroundings; and we will include visits to 20th-century appropriation of the classics by Mussolini, for instance in EUR.

The Masterclass is part of a research project funded by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences KNAW. Project description:http://appropriatepast.org/

KNIR/UU-course for BA/Hounours Fascisme en neofascisme – ideologie, verbeelding, herinnering (maart 2016: inleidende colleges in Utrecht; 15-24 april 2016: intensief studieverblijf te Rome)

http://www.knir.it/nl/fascisme-en-neofascisme.html

Deadline aanmeldingen: 1 februari 2016 

Het fascisme wierp een donkere schaduw over de twintigste eeuw en kleurt tot op de dag van vandaag het politieke debat. Toch is het fascisme als ideologie en politieke beweging niet makkelijk te definiëren. Fascisme is reactionair en revolutionair tegelijkertijd: het kijkt terug naar de klassieke oudheid en omarmt het modernisme, het predikt orde en tucht maar ook dynamiek en strijd, het zet zich af tegen de kerk, het socialisme en de liberale democratie terwijl het met sacrale symboliek en sociale wetgeving de volksgunst probeert te winnen. In deze cursus zullen we deze intrinsieke ambiguïteiten van het fascisme proberen te ontleden tijdens een intensief studieverblijf te Rome: de stad waar het fascisme tot wasdom kwam en een dictatuur vestigde, en waar het diepe sporen naliet in het stedelijk weefsel en het politieke landschap. Na inleidende colleges in Utrecht gaan we op zoek naar de essentie van het fascisme via primaire bronnen (o.a. George Sorel, Giovanni Gentile en Julius Evola), de restanten van de fascistische verbeelding (van Mussolini’s sportschool tot treinstations en postkantoren), en discussie met de hedendaagse nazaten van het fascisme (Casa Pound).
ReMA/Phd cursus (i.s.m. Huizinga Instituut) Rome lezen: de toeristische stad  (2 – 15 mei 2016)

http://www.knir.it/nl/rome-lezen-de-toeristische-stad.html

Deadline aanmeldingen: 10 januari 2016

Geïnspireerd door het boek Steden lezen van de Duitse cultuurhistoricus Karl Schlögel richt deze cursus zich op de vraag: hoe wordt ‘de stad’ vanuit verschillende geesteswetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke disciplines gelezen? De stad kan worden opgevat als urbs, civitas en topos, dat wil zeggen als materiële ruimte, stedelijke samenleving en representatie. De belangrijkste intellectuele uitdaging is om deze drie dimensies op nieuwe manieren met elkaar te leren verbinden. Om de verschillende (inter)disciplinaire benaderingen van de stad van elkaar te kunnen onderscheiden en aan elkaar te relateren, richten we ons in de cursus op het thema van de toeristische stad, met een focus op Rome. Een thema dat in het Jubeljaar 2016 met 33 miljoen verwachte bezoekers een bijzondere actualiteit zal krijgen. In de cursus maken deelnemers op basis van programmatische teksten en case studies kennis met een breed palet aan (inter)disciplinaire invalshoeken en methodes om de impact van toerisme en pelgrimage op de ruimtelijke, sociaal-economische en culturele dynamiek van de stad te analyseren. Vervolgens zullen we aan de hand van combinaties van zelf te kiezen bronnen – bv. reisverslagen, gidsen, tijdschriften, prenten, schilderijen, foto’s, films, archieven van toeristische organisaties en lokale overheden – onderzoek doen naar de betekenis van Rome voor toeristen en de betekenis van toerisme voor Rome. In gesprekken met stadsbestuurders, journalisten, touroperators en vertegenwoordigers van de erfgoedwereld zullen we ten slotte van gedachten wisselen over de uitdagingen van de toeristische stad, en de bijdrage die wij met ons cultuurhistorische onderzoek daaraan kunnen leveren.

NB: Doordat er slechts 10 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij geïnteresseerde Promovendi en ReMa studenten een motivatie (incl. affiliatie) van maximaal één A4 te schrijven en te sturen naar: huizing-fgw@uva.nl. Op basis van deze motivatie zal er een selectie plaatsvinden. Inschrijven en motivatie insturen voor: 10 januari 2016.