KANTOORUURTJES BLOK 1: Maandag 10.00-13.00 Elzemiek 13.00-17.00 Anouk, Dinsdag 10.00-13.00 Amke 13.00-17.00 Meriam, Woensdag 10.00-13.00 Anouk 13.00-17.00 Eveline, Donderdag 10.00-13.00 Amke 13.00-17.00 Meriam, Vrijdag 11.00-15.00 Willem. x

Opleidingscommissie

v.l.n.r. Anouk, Karlijn, James, Maud.

v.l.n.r. Anouk, Karlijn, James, Maud.

 

Wat is de OC?
De Opleidingscommissie is geen commissie van Art zelf, maar de medezeggenschapsraad van onze mooie opleiding. Binnen de universiteit bestaat een systeem van medezeggenschap op verschillende niveaus. Je hebt vast weleens gehoord van de Universiteitsraad of de Faculteitsraad. Dit zijn medezeggenschapsraden waarin studenten, docenten en medewerkers van de universiteit inspraak hebben op het beleid van de universiteit (en/of faculteit). Ook op het opleidingsniveau bestaan er medezeggenschapsraden, de zogeheten opleidingscommissies (OC’s). Uiteraard is er ook voor onze opleiding een aparte OC, namelijk de OC Kunstgeschiedenis. Deze bestaat uit drie docenten en vier studenten (twee bachelor en twee master). De samenstelling van de OC wisselt elk collegejaar. Afgestudeerde studenten treden af en maken plaats voor nieuwe studenten met frisse ideeën. Ook de docenten wisselen elkaar af. Studenten en docenten zijn vaak wel langer dan één jaar lid van de OC, wat goed is voor de continuïteit.

 

In het collgejaar 2015-2016 bestaat de OC kunstgeschiedenis uit:

– Merlijn Hurx (voorzitter)

– Annemieke Hoogenboom

– Hestia Bavelaar

– James Hannan(voorzitter, BA)

– Anouk van Berkel (secretaris, MA)

– Maud Buiten(secretaris intern/extern, BA)

– Karlijn de Wild (PR, MA)

 

Wat doet de OC?
De OC heeft als medezeggenschapsraad een adviserende rol aan de staf van de opleiding en aan de onderwijsdirecteur. Onze onderwijsdirecteur (van het departement Geschiedenis & Kunstgeschiedenis) is Leen Dorsman. Hij is eindverantwoordelijke voor de organisatie van de opleiding. De adviserende rol van de OC betekent dat we gevraagd en ongevraagd adviezen kunnen geven aan de onderwijsdirecteur. Deze kan zo’n advies aannemen of afwijzen, maar hierbij moet altijd een motivatie worden gegeven aan de OC. Daarnaast gaan de studenten van de OC naar vergaderingen met de Faculteitsraad en met alle OC’s van onze faculteit.

Een voorbeeld van een gevraagd advies, dat de OC elk jaar geeft, is het goed- of afkeuren van de nieuwe Onderwijs- & Examenregeling (OER). In de OER staan alle eisen waaraan de studie en de studenten moeten voldoen om te kunnen slagen. Elk jaar vinden aanpassingen plaats in deze regeling, maar voor deze aanpassingen kunnen worden doorgevoerd moet de OC de OER nagekeken hebben. Concreet doet de OC het volgende:

– Regelmatig vergaderen
– Verwerken van de, door jullie, ingevulde cursusevaluaties en waar nodig actie ondernemen.
– De Onderwijs & Examenregeling (OER) goedkeuren.
– Feedback in behandeling nemen (Is het cursusaanbod goed? Hoe zijn de didactische vaardigheden van de docenten?).

Doelstellingen van de OC 2016-2017
Dit collegejaar zal de OC gericht zijn op de bachelorherziening en de ontwikkeling van een nieuwe vorm voor de Academische Vaardigheden, waar wij als studentenleden de docenten en de faculteit in adviseren. We vinden het erg belangrijk dat de ‘nieuwe’ bachelor echt goed is en aantrekkelijk wordt voor nieuwe studenten. Daarnaast willen wij de zichtbaarheid van de OC bij de studenten verbeteren en laten zien dat door het invullen van de cursusevaluaties de studenten echt invloed hebben op de kwaliteit en verbetering van het onderwijs. Daarom is ons doel voor dit jaar het belang van het invullen van de cursusevaluaties bij de studenten nog meer te benadrukken, zodat we aan het eind van het jaar echte stappen kunnen maken in de kwaliteit van de cursussen.

Waarvoor kan ik de OC contacteren?
De OC is er voor al je vragen en klachten met betrekking tot onze opleiding. Voor ons zijn de cursusevaluaties de primaire bron voor het opsporen van verbeterpunten binnen de opleiding. We willen alle studenten dan ook aanmoedigen deze evaluaties in te vullen. Hoe meer studenten deze evaluaties invullen, des te meer zijn deze een afspiegeling van de kwaliteit van het onderwijs. Als meerdere studenten een compliment of een klacht uiten over een bepaald aspect van een cursus, kunnen we als OC actie ondernemen. Naast de cursusevaluaties zijn ook individuele opmerkingen, klachten en vragen bij ons in goede handen.

Hoe kan ik de OC contacteren?
De leden van de OC zijn op verschillende manier te benaderen:

– Spreek ons aan als je iemand van ons tegenkomt.
– Via onze Facebookpagina: www.facebook.com/ockunstgeschiedenisuu
– Via het e-mailadres: GW_OCKunstges@uu.nl.
– Via het postvakje op Drift 6 (bij postvakken van de docenten).